Request your COMPLIMENTARY analysis today!

FREQUENCIES FOR LIFE

HEALTH ...WELLNESS ... BALANCE

GEZONDHEID ... WELZIJN ... BALANS

My story

I'm Gill Rees and in November 2019 I came into contact with Frequency Therapy for the third time. I see this as being third time lucky!

When I was sixteen I had an accident with a bus. This effected my right shoulder but back then I didn't think too much about it being young and very fit. As the years have gone by I've had numerous issues with connective tissue not responding to every type of treatment and therapy you can think of.

A friend of mine offered to do an analysis on me and low and behold my connective tissue issues were related to emotional release. It all made sense.

Nearly a year futher down the line and I feel so much better. I've:
- got freedom of movement in my shoulder and
upper arm, it only took 25 years!
- my hormones have been regulated so no more "change of life" challenges
- I recover so much quicker after sport
- my allergies seem to have lessened
- my nails are amazingly strong
- my immune system has been given a boost
- I sleep amazingly deeply
- and as a highly sensitive person I can protect myself at cell level from the energies around me.

Does this sound interesting to you or could it be of interest to one of your loved ones?

Contact me via the details at the bottom of the page!

Mijn verhaal

Ik ben Gill Rees en in november 2019 kwam ik voor de derde keer in aanraking met Frequencie Therapie. Ik zie dit als driemaal is scheepsrecht!

Toen ik zestien was, kreeg ik een ongeluk met een bus. Dit had invloed op mijn rechterschouder, maar toen dacht ik er niet al te veel aan dat ik nog jong en erg fit was. Door de jaren heen heb ik talloze problemen gehad met bindweefsel dat niet reageerde op welke behandeling of therapie dan ook.

Een vriend van mij bood aan om een analyse voor mij te doen. Wat bleek is dat mijn bindweefsel problemen verband hielden met emotionele bevrijding. Het klopte allemaal.

Bijna een jaar later voel ik me zoveel beter. Ik heb:

- bewegingsvrijheid in mijn schouder en bovenarm, het duurde maar 25 jaar!
- mijn hormoonhuishouding is gereguleerd, dus
geen overgangs uitdaging meer
- Ik herstel zoveel sneller na het sporten
- mijn allergieën lijken te zijn afgenomen
- mijn nagels zijn verbazingwekkend sterk
- mijn immuunsysteem heeft een boost gekregen
- Ik slaap ongelooflijk diep
- en als hoogsensitief persoon kan ik mezelf hoog sensitief beschermen op celniveau van de energieën om me heen.

Klinkt dit interessant voor jou of voor iemand die je dierbaar is?

Neem contact met mij op via de gegevens onderaan de pagina!Frequencies For Life

Notice: In Europe Healy is a medical device for the treatment of pain in chronic pain, fibromyalgia, skeletal pain and migraine.
As well as for the supportive treatment of mental illnesses such as depression, anxiety and related sleep disorders.
All other applications of Healy are not recognized by conventional medicine due to lack of evidence in the sense of conventional medicine.

TIP: Healy is een medisch product voor de behandeling van chronische pijn, fibromyalgie, skeletpijn en migraine.
En voor de ondersteunende behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en bijbehorende slaapstoornissen.
Alle andere toepassingen van de Healy worden niet erkend door de reguliere geneeskunde omdat de werking hiervan niet wetenschappelijk is aangetoond.

Health, Wellness, Balance

Would you like to improve on the following areas of your health:
- pain reduction
(mental, emotional and/or physical)
- quality of sleep
- immune system
- energy levels
- prevention and support of burn-out
- allergies
- mental stability and clarity
- chakras
- quicker recovery after sport
- detox
- financial

Contact me today for your COMPLIMENTARY analysis. We can have a look together to determine which systems need support!


Gezondheid, Welzijn, Balans

Zou jij je gezondheid willen verbeteren op het gebied van:
- pijn vermindering
(zowel mentaal, emotioneel als fysiek)
- slaap kwaliteit
- immuunsysteem
- energieniveau
- voorkoming en steun bij burn-out
- allergieën
- mentale balans en helderheid
- chakra's
- sneller herstellen na het sporten
- detox / ontgiften
- financieel

Neem vandaag contact met mij op voor een complementaire KENNISMAKINGS analyse! Kunnen we samen kijken welke systemen aandacht nodig hebben!